SOCIETAL ASPECTS

Sun and religion

Title: Religion and the Sun

Authors
Henrik Nyberg
Kristoffer Aamo Gullhav
Daniel Savenko
Christopher Kolseth


Teacher: Andrea Klubicka
Title: The greatest Sun temples

Authors
Christos Orfanidis
Grammenos Stathoris
Anestis Tsipinis
Mario Tsekogia

Teacher: Christos Christidis
Title: Sun and religion - Islam

Authors
Stavros Promponas
Vasiliki Papaxaralampous
Athanasios Karathanasis
Emmanouela Meggouli


Teacher: Vasileios Spatharas
School: 3 Lykeio Ilioupolis (Greece)